top1

Miedź – specyfikacje, właściwości, klasyfikacje i klasy

Miedź jest najstarszym metalem używanym przez człowieka.Jego zastosowanie sięga czasów prehistorycznych.Miedź jest wydobywana od ponad 10 000 lat, a miedziany wisiorek znaleziony w dzisiejszym Iraku datowany jest na 8700 pne.Do 5000 lat pne miedź była wytapiana z prostych tlenków miedzi.Miedź występuje jako metal rodzimy oraz w minerałach kupryt, malachit, azuryt, chalkopiryt i bornit.
Często jest również produktem ubocznym produkcji srebra.Najważniejszymi rudami są siarczki, tlenki i węglany.Miedź i stopy miedzi to jedne z najbardziej wszechstronnych dostępnych materiałów inżynierskich.Połączenie właściwości fizycznych, takich jak wytrzymałość, przewodność, odporność na korozję, skrawalność i ciągliwość sprawia, że ​​miedź nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań.Właściwości te można dodatkowo wzmocnić poprzez zmiany w składzie i metodach wytwarzania.

Budownictwo
Największym końcowym zastosowaniem miedzi jest przemysł budowlany.W przemyśle budowlanym zastosowanie materiałów na bazie miedzi jest szerokie.Zastosowania miedzi w przemyśle budowlanym obejmują:

Zadaszenie
Okładzina
Systemy deszczowe
Systemy grzewcze
Rury i kształtki wodne
Linie naftowe i gazowe
Przewody elektryczne
Przemysł budowlany jest największym pojedynczym konsumentem stopu miedzi.Poniższa lista zawiera zestawienie zużycia miedzi według gałęzi w ujęciu rocznym:

Budownictwo – 47%
Produkty elektroniczne – 23%
Transport – 10%
Produkty konsumenckie – 11%
Maszyny przemysłowe – 9%

Kompozycje handlowe miedzi
Istnieje około 370 komercyjnych kompozycji stopów miedzi.Najpopularniejszym gatunkiem jest C106/CW024A – standardowy gatunek miedzi do rur wodnych.

Światowe zużycie miedzi i stopów miedzi przekracza obecnie 18 milionów ton rocznie.

Zastosowania miedzi
Miedź i stop miedzi mogą być używane w nadzwyczajnym zakresie zastosowań.Niektóre z tych aplikacji to:

Linie elektroenergetyczne
Aplikacje architektoniczne
Przybory kuchenne
Świece zapłonowe
Okablowanie elektryczne, kable i szynoprzewody
Druty o wysokiej przewodności
Elektrody
Wymienniki ciepła
Rury chłodnicze
Instalacja wodociągowa
Tygle miedziane chłodzone wodą


Czas publikacji: 17 grudnia-2021

Wyślij do nas wiadomość: